Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanı Duyurusu

"Çin'de  ortaya  çıkarak  tüm  Dünyaya  yayılan  ve  Dünya  Sağlık  Örgütü  tarafından "Pandemi"  kapsamına  alınan  Yeni  Koronavirüs  (COVID-19)  salgınına  yönelik  tedbirler kapsamında,  Bakanlığımızca  halen  sezonu  açmamış  olan  konaklama  tesislerinin  sezon açılışını  bu  aşamada  Nisan  ayı  sonuna  ertelemeleri  önerilmiştir,  ayrıca,  sezonu  erken  açan veya yıl boyu faaliyet gösteren konaklama tesislerinin de faaliyetlerine ara verme zaruretinin ortaya çıkabileceği öngörülmektedir.

Diğer  yandan,  özellikle  yurtdışı  pazarlara  yönelik  çalışan  konaklama  tesislerinin sezonluk kontenjan  sözleşmesi yapmaları ve  sezonla ilgili hazırlıkların  finansmanı amacıyla sözleşme kapsamında verilecek hizmetlere mahsuben tur operatörlerinden ön ödeme almaları yaygın  bir  uygulamadır. Aynı  uygulama,  özellikle  son  yıllarda Bakanlığımızın  öncülüğünde gerçekleştirilen  erken  rezervasyon  kampanyaları  sonucunda,  yerli  seyahat  acentaları  ile yapılan sözleşmelerde de yapılmaya başlanmıştır.

Gerek konaklama tesislerinin sezon açılışını ertelemeleri veya işletme faaliyetlerine ara vermeleri,  gerekse  ülkelerin  salgının  yavaşlatılmasına  yönelik  seyahat  uyarıları,  uçuş yasakları,  belli  ülke  vatandaşlarının  girişlerinin  sınırlandırılması  gibi  "mücbir  sebep"  olarak kabul edilen uygulamaları sonucunda konaklama taleplerinin çok azalmış olması, konaklama tesislerinin  nakit  akışlarında  ciddi  bir  aksamaya  neden  olmuştur. Buna  ek  olarak,  belirtilen uygulamalar sonucunda, tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından, konaklama tesisleri ile yapılan  sözleşmelerin /rezervasyonların  iptali  ve  sözleşmeler  kapsamında  yapılan  ön ödemelerin  iadesi  taleplerinin  de  konaklama  tesislerini  finansal  açıdan  zorlayacağı öngörülmektedir.

Bakanlığımızca,  2020  yaz  sezonu  rezervasyonlarına  ilişkin  tur  operatörleri/seyahat acentaları tarafından  konaklama tesislerine  yapılan  ön  ödemelerin iadesi taleplerinin  yerine getirilmesinde  konaklama  tesislerine  finansman  desteği  sağlanmasını  hedefleyen  bir  kredi paketi üzerinde kamu bankaları ile mutabakata varılmıştır. Buna göre;

1- Krediden,  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığından  turizm  işletmesi  belgeli  veya  kısmi turizm işletmesi belgeli olan konaklama tesisleri kredibiliteleri oranında yararlanabilecektir,

2 - Kredi, 27 Mart 2020 tarihinden önce, tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama  tesislerine  2020  yaz  sezonu  rezervasyonları  için  yapılmış  olan  ön  ödemelerin iadesinin finansmanında kullanılacaktır,

3- Kredinin vadesi 6 aydır,

4- Kredi  tutarı,  banka  tarafından,  otel  adına  doğrudan  iade  yapılacak  olan  tur operatörünün/seyahat acentasının banka hesabına yatırılacaktır,

5- Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden kamu bankalarına yapılacaktır.

6- Başvuru belgeleri;

a) Dilekçe (Alınan erken ödeme miktarının ve ödeme yapılacak tur operatörü/seyahat acentasının adı, hesap numarası ile talep edilen toplam kredi miktarı bilgilerini içeren)

b)  İlgili  Tur  Operatörüne/Seyahat  Acentasına  Ait  Alacak  Hesabının  Muavin  Hesap Dökümü (Yeminli Mali Müşavir/Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.)

c) Tur Operatörü/Seyahat Acentası ile Yapılan Sözleşme örneği.

d) Şirkete ait "İmza Sirküleri" veya şahıs işletmeleri için "İmza Beyannamesi" örneği.

Bu destekten yararlanmak isteyenler belirtilen evraklarla birlikte Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir"

 

Kategoriler
    Güncel Yazılar