Turizm Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Bölgesel ve Küresel Entegrasyon sürecinde Türkiye’mizin  rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi Turizm sektörümüzdür. Turizm faaliyetleri  ülkemizin  hizmet ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedir ve Turizm sektörümüz ülkemiz ekonomisine büyük ölçekte döviz kazandırıcı hizmet sunmaktadır.

2023 Hedefleriyle uyumlu olmak üzere Turizm Sektörümüzde de hizmet ihracatı pazarlarının geliştirilmesi , büyütülmesi ve derinleştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası kıymetli çalışmalar aralıksız yapılmaktadır. Bu çalışmaların genel olarak koordinasyonu Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde yer alan Turizm ve Seyahat ile ilgili Hizmetler Sektörü Komitesi tarafından yürütülmektedir.  Komite ;


-Türk Turizm sektörünü dünyaya tanıtmak ve pazar payımızı arttırmayı,

-Hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı,

-İhracat potansiyelini arttırmayı ve

-Küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmeyi

hedeflemekte olup bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜRKİYE’DE DEVLET DESTEKLERİ

Turizm Sektörünün de içinde yer aldığı Ülkemizde uygulanmakta olan Devlet Destekleri ;

- Teşvik Sistemi

- Destek Sistemi

- Hibe Sistemi

olarak gruplandırılmaktadır.

TEŞVİK SİSTEMİ ; Onaya bağlı sistem olup şartları tutan bütün işletmeler ve girişimler teşvik tedbirlerinden yararlanabilir. Örnek olarak Yatırım Teşvik Sistemimizde (tahdit konulan sektörler saklı kalmak kaydıyla) bölge bazında ön görülen asgari yatırım tutarında yapılacak yatırımlarda

- Alınacak makine ve ekipmanlarda KDV Muafiyeti

- Yurt Dışından Getirilecek Makine ve Ekipmanlarda Gümrük Vergisi İstisnası

- Kurumlar Vergisi İndirimi

- Sigorta İşveren payı Desteği

- Arsa Tahsisi - Faiz İndirimi Desteklerinden yararlanılması söz konusudur.

DESTEK SİSTEMİ İlgili kamu kurumları tarafından belirli bir takvime bağlanarak sürdürülen programlarda izin ve onay sistemi içerisinde  projelerde harcama kalemlerine yönelik desteklerin uygulanmasıdır Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Ar-Ge Merkezi Destekleri Tübitak tarafından uygulanan Ar-Ge Destekleri bu sisteme örnektir. Destek sistemi içerisinde Personel Maaşları , Vergi İndirimleri vb harcama kalemlerinin desteklenmesi söz konusudur.

HİBE SİSTEMİ  Öncelikli desteklenecek konuların ilan edilerek başvuruların toplandığı yarışma projeleridir. Değişik kurumların uyguladığı hibe programlarında hibe alınabileceğinin garantisi yoktur. ( Hibe programlarında ONAY SİSTEMİ söz konusu değildir ) Bölgesel veya işlevsel olarak oluşturulacak faydanın puanlaması neticesinde yararlanılmaya hak kazanılan projeler SERMAYE DESTEĞİ ile desteklenmektedir. Yaygın olarak KOBİ ölçeğindeki işletmelere verilmektedir. Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar olarak yararlanıcı kuruluşlar ayrılmakta; Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara verilen hibe oranı yüksek tutularak “Eş Finansman” oranı düşük tutulmaktadır. Kar amacı güden kuruluşlarda ise genellikle %50 Hibe %50 Eş Finansman şartı konulmaktadır. Türkiye’de Kalkınma Ajansları, Sanayi Bakanlığı, Merkezi Finans İhale Kurumu, hibe destekleri kullandıran kurumlara örnektir.  Türkiye’de uygulanan Teşvikler, Destekler ve Hibe Programlarının tamamında geçerlik olmak üzere ; Aynı harcama kalemlerinde mükerrer destekten yararlanma imkanı yoktur.

TÜRKİYE’DE UYGULANMAKTA OLAN DEVLET YARDIMLARINA ÖRNEKLER ;

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Ticaret Bakanlığı Rejim Kaynaklı Devlet Yardımları
 • Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatına Yönelik Destek ve Teşvikleri
 • Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri ve Teşvikleri
 • Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri
 • KOSGEB Destekleri ve Kredileri
 • Kalkınma Ajansları Destekleri
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri (Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı ve
 • Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı )
 • Araştırma-Geliştirme Destekleri
 • Tübitak ve TTGV Destekleri
 • Özel Yatırım Bölgelerine (OSB, Serbest Bölgeler, TGB) Yönelik Devlet Yardımları
 • Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Uygulanan Teşvikler
 • Avrupa Birliği Destekleri
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri
 • Eximbank Kredi Programları
 • Avrupa Birliği Programları
 • Ekonomi Bakanlığı
 • KGF Kredi Garanti Fonu
 • TÜBİTAK Sanayi Teşvikleri
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı


ÖNEMLİ NOT 1 : 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 3-a/2 maddesi dayanağında Yabancı Yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

ÖNEMLİ NOT  2: Turizmde Son Nokta okurlarına özel olmak üzere Türkiye’ye yapılacak yatırım/ticaret/hizmet konusu bildirilmesi durumunda ilgili devlet destekleri konusunda detaylı bilgi notu hazırlanabilir.

 

 

Yazarın diğer yazıları
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yorum Yazın
*Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorumlardan Turizminde Son Nokta sorumlu tutulamaz.
Kategoriler
  Güncel Yazılar