Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin'in konferans kapsamında yaptığı konuşma;

Dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu olarak kabul edilen Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) düzenlediği 'Sürdürülebilir Turizm Konferansı' bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin'in konferans kapsamında yaptığı konuşma;

Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy,  Değerli misafirler,

Bayanlar ve Baylar, Günaydın,

Bugün burada “GSTC2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı”nda konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu etkinlikte birçok turizm uzmanı, kamu ve özel sektör yöneticisi, profesyonel ve seçkin konaklama sektörü temsilcisini görmekten çok mutluyum.

Turizm endüstrisi Türkiye’de, ülke ekonomisinde, refahında ve büyümesinde kritik bir rol oynamaktadır. Turizm, Türkiye için çok önemli bir sektördür. İnsanlarımız için iş ve fırsatlar yaratan, ekonomimizin temel direklerinden biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Otelciler Birliği ve birçok kurum ve kuruluşun turizm sektörünün tanıtımında ve gelişiminde aktif rol alarak katkı sağlamaya devam etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'de sürdürülebilir ekonomi için devam eden bu büyümenin, Türkiye'yi bölgenin en iyi turizm destinasyonlarından biri haline getirmede fark yaratacağına eminim.

2023 yılında yaklaşık 1,4 milyar uluslararası turist sayısına, 2030'da ise yaklaşık 1,8 milyar turist sayısına ulaşılması bekleniyor. Seyahat ve turizm, iletişimle birlikte çağımızın en öne çıkan alanlarından biri, küreselleşmenin bir nedeni ve aynı zamanda bir sonucudur.

Ama hepimizin bildiği gibi, sahip olduğumuz tek gezegen olan dünyamız maalesef bugün ciddi bir risk altında. İklim değişikliği halihazırda dünya çapında yıkıcı etkiler üretiyor ve birçok bölge ve insan için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Ekim 2008'de Uluslararası Doğayı Koruma Birliği - IUCN Dünya Koruma Kongresi sırasında hükümet, kamu sektörü, STK'lar, işletmeler, sosyal kuruluşlar ve BM'den 6.600'den fazla liderin katıldığı bir izleyici kitlesiyle, ilk “Uluslararası Küresel Sürdürülebilir Turizm Standardı”, “Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri” olarak başlatıldı.

Kriterler, ilk kez sürdürülebilir turizmi tanımlamak ve uygulamak için ortak bir dilde birleştirerek tek şemsiye altında bir standarta getirdi ve UNWTO’nun turizmdeki en büyük paydaş erişimi olarak adlandırdığı bir süreçte hükümetler, işletmeler ve sivil toplum tarafından onaylandı.

On yıl önce, ilk oteller ve tur operatörleri için kriter seti yayınlandı, ardından destinasyonlar ve endüstri için kriterler yayınlandı. Kriterlerin şimdiye kadar birçok ilgili turizm paydaşı üzerinde sahip olduğu olumlu etkiden gurur duymalıyız. Büyük özel şirketler, ulusal ve yerel hükümetler, destinasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve önemli belgelendirme kuruluşları bugün GSTC'nin üyeleri arasında.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imzalanması, Türkiye'nin dünyada GSTC ile zorunlu bir ulusal program geliştiren ilk hükümet olması nedeniyle, sürdürülebilirlik yolunda örnek bir adım teşkil ediyor. Yeni program sayesinde Türk turizm sektörü, küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız kazandırdı. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ve TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim’e konuyla ilgili olarak kararlı tutumları için teşekkürlerimizi sunarız.

Türkiye'yi sürdürülebilir turizmde ön plana çıkaran bu anlaşma, Türkiye'nin geçen yıl sonunda imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine de ulaşmasını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine kolaylaştıracaktır.

2023 yılı itibari ile turizm sektöründe sürdürülebilirliğe yönelik bir dönüşüm başlatan Türkiye'nin GSTC ile yaptığı  iş birliği, Türkiye'yi uluslararası arenada güçlü bir rakip olarak öne çıkarırken, Türkiye'nin uluslararası turizm trendlerini yakalamasına da yardımcı olacaktır.

Türkiye, 2020 yılında hayata geçirdiği Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile ulaşım, konaklama, yeme-içme ve kongre olanakları ile yolcu/misafir ve çalışanların sıhhat ve sağlık koşullarına ilişkin dünyada türünün ilk örneği olarak kapsamlı bir dizi önlemler almıştır. Bugüne kadar 12.000'e yakın tesise “Güvenli Turizm Sertifikası” verilmiştir.

Program kapsamında konaklama tesisleri başta olmak üzere turizm sektörü hem güvenli hem de sürdürülebilir standartlara tabi tutuldu. Nisan 2022'den itibaren Türkiye Otelciler Birliği’nin de aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği geliştirilmiş, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-I), Konaklama tesislerinde kademeli olarak hayata geçirmeye başlanmıştır.

Bu çerçevede Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerinin tamamı, değiştirilmeksizin Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri- TR-I tarafından benimsenmiştir. Bu da bahsi geçen GSTC sertifikasyonu için temel teşkil eder.

Kriterler, her büyüklükteki işletmenin daha sürdürülebilir olması ve büyümesine katkıda bulunacak, sektöre ve yatırımcılara sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik edecek, Üniversiteler ve turizm okulları gibi eğitim-öğretim kurumlarına temel esaslar sunacak ve daha bir çok katkı sağlayacaktır.

Kısacası aslında Türk toplumunun, ziyaretçilerin, sektörün ve turizm yatırımcılarının sürdürülebilir turizm ilke ve uygulamaları konusunda farkındalığını arttıracaktır.

Kriterler ne yapılması gerektiğini söyler, nasıl yapılması gerektiğini ya da hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını söylemez. Kriterlere nasıl uyum sağlanması gerektiği, tamamlayıcı nitelikte olan performans göstergeleri, ilişkili eğitim materyalleri ve uygulama araçlarına erişim ve TGA tarafından hazırlanarak sektörün kullanımına sunulan El Kitabı sürdürülebilirlik için sektörün en önemli destekleyicisi olmuştur.

Sertifika, belirlenen standartlar üzerinden, tamamen şeffaf şekilde, uluslararası akredite olmuş sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında işletmelere verilecek olup bu yönü ile tüm dünyaya da örnek oluşturacaktır.

Türkiye Otelciler Birliği olarak başından beri desteklediğimiz sertifikasyon sürecinde sizlerden de gelebilecek her türlü işbirliğine açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Sözlerimi daha fazla uzatmadan sizlere verimli bir konferans ve Antalya’da unutulmaz anlar yaşamanızı diler beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Müberra Eresin -

Başkan

TÜROB

***************

His Excellency Minister Mehmet Nuri Ersoy,

Distinguished guests,

Ladies and gentlemen,

Good morning,

Thank you very much for the opportunity to speak here on The GSTC2023 Global Sustainable Tourism Conference today.  I am very happy to see many tourism experts, professionals and distinguished hospitality industry representatives at this event.

Türkiye’s tourism industry plays a critical role in the country’s economy, prosperity and growth. Tourism is important to Türkiye. It is a key pillar in our economy that creates good jobs and opportunities for our people. I am extremely delighted to see that the Ministry of Culture and Tourism, Turkish Tourism Promotion and Development Agency (TGA), as we Hotel Association of Türkiye and many companies are continue to support playing an active role in promoting tourism industry in their efforts to contribute to sustainable economic growth in Türkiye. I am confident that this continued growth will, in turn, make a difference in placing Türkiye as one of the best tourist destinations of the region.

2023 will close with almost 1.4 billion international tourists and 1.8 billion are expected in 2030, in addition to some 5 billion domestic visitors. Travel and tourism, together with communications, are one of most amazing features of our era, a cause and at the same time a consequence of globalization. 

But as we know all, this planet, the only one we have, is at serious risk today.  Climate change is already producing catastrophic effects worldwide and represents a major threat to many regions and people.

In October 2008 during The International Union for Conservation of Nature - IUCN World Conservation Congress, with an audience of over 6600 leaders from government, public sector, NGOs, businesses, social organizations and the UN, the first international global sustainable tourism standard was launched: The Global Sustainable Tourism Criteria.  

The criteria brought for the first time an umbrella standard that would unify the language to define and implement sustainable tourism. It was endorsed by governments,  businesses and civil society, in a process the current Secretary of UNWTO has called the largest stakeholder outreach in tourism.

Ten years ago the first set of Criteria for Hotels and Tour Operators was released, followed by Criteria for Destinations and for the Industry. We should be proud of the positive influence the Criteria have had so far on many relevant tourism stakeholders. Large private companies, national and local Governments, destinations, international organizations, and major certification bodies are among members of GSTC today. 

Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) has signed a collaboration agreement with the Global Sustainable Tourism Council (GSTC). The signing of the agreement marks an exemplary step toward sustainability as Türkiye becomes the first government in the world to develop a mandatory national program with the GSTC. Thanks to the new program, the Turkish tourism industry will accelerate its global sustainability practices.

Bringing Türkiye to the forefront in sustainable tourism, the agreement will also help achieve the goals of The Paris Agreement, signed by Türkiye at the end of last year. As of 2023, Türkiye launched a transformation towards sustainability in the tourism industry and the collaboration with GSTC will highlight the country as a strong competitor in the international arena, while helping Türkiye catch up with international tourism trends.

Türkiye has taken an extensive series of measures with regards to transportation, accommodation, food and beverage, and congress facilities as well as the well-being and health conditions of passengers/guests and employees with the Safe Tourism Certification Program, which was implemented in 2020 and the first of its kind in the world. Nearly 12,000 facilities have been granted the Safe Tourism Certification so far. Within the scope of the program, the tourism industry, especially the accommodation facilities, will be subjected to both safe and sustainable standards. Since April 2022, accommodation facilities gradually started to implement sustainable practices.

Türkiye, for the purpose of utilizing the supply resources of tourism including natural, cultural and social aspects by considering the balance of protection-utilization and developing and globally promoting these aspects without jeopardizing any of them, has been improving national sustainable tourism standards in cooperation with its domestic and international stakeholders. Türkiye Sustainable Tourism lndustry Criteria (TR-I) standard was introduced with the cooperation of all industries and international institutions under the guidance of the Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism and the Türkiye Tourism, Promotion and Development Agency (TGA).

Preamble Some of the uses of the TR-I include the following:

Serve as a bas is for the certification of Türkiye Sustainable Tourism Criteria implemented throughout Türkiye by the tourism industry.

The criteria serve as basic guidelines for enterprises of all sizes that wish to become more sustainable and aim to en sure these enterprises contribute to the sustainable growth of tourism in Türkiye.

The criteria help to increase awareness in the Turkish society, visitors, travelers, tourism industry and tourism investors on the principles and practices of sustainable tourism.

The criteria serve as a framework aimed at effective promotion and marketing for recognizing sustainable tourism providers.

The criteria make a significant contribution in Türkiye to full fill its obligations arising from the Paris Agreement on Climate Change and the European Green Deal within the scope of sustainable tourism and various environmental labels.

Define a basic approach and framework aimed at the cooperation of government, civil society, NGOs, academia and private sector to further develop sustainable tourism policies, practices and requirements.

Serve as basic guidelines for education and training bodies, such as universities and tourism schools.

Provide leadership to the industry and investors in a manner as to encourage and promote sustainability practices.

Help to provide greater access to various markets by increasing the competitiveness of Türkiye with in the scope of the criteria in the growing global tourism market and sustainable tourism products and provide guidance for both travelers and travel agencies in choosing enterprises that adopt sustainable tourism practices.

The criteria indicate what should be done, but not how to do it or whether the goal has been achieved. What is required and how to comply with these criteria is defined by performance indicators, associated educational materials and access to tools for implementation, all of which complement the criteria and are further specified in the Handbook prepared by TGA and made available to the industry.

The exceptional conditions and other rules are identified by the Republic of Türkiye Ministry of I am happy to say that our visitors will have the chance to enjoy a responsible holiday in Türkiye, and our industry and partners will have the necessary tools to achieve responsible tourism. Culture and Tourism and transparently communicated with industrial stakeholders and the public.

I wish you an engaging conference and a memorable stay in Antalya!

Thank you.

Müberra Eresin – President - TUROB

 

Kategoriler
    Güncel Yazılar