Kalifiye Personel

Son yıllarda artan konaklama tesisi yatırımları ve sonrasında artan turist sayısı ile birlikte kalifiye eleman eksikliği sıkça gündeme gelmeye başladı. Yeni açılan  nitelikli otellerdeki insana dayalı hizmetin kalitesinin düşüklüğü,  bu konunun gündemde olmasına neden olmakta.

Turizm sektörü, bir hizmet sektörü. Tesislerin çok olması  kalifiye  personelin yetersizliği sektörü etkiliyor. “Nasılsa bir yerlerden buluruz” edasıyla alınan elemanlarla bu işin  olamayacağı ortada.

Turizmde verilen eğitimin yetersizliğinde  elbette ki  doğruluk payı  var. Ciddi bir  eğitim ve donanım eksikliliği  sorunları var.  İş hacmindeki düşüş, çalışma saatlerinin uzunluğu ve düşük ücretlerin olması   kalifiye  elemanların sektördeki kaybının en önemli nedeni.

Ekonominin lokomotifi durumundaki turizm, tamamen eğitimsiz personele emanet.  Diplomalı turizmcilerin sayısı sektörün içinde neredeyse yok denecek kadar  azalmış durumda Tesisler, usta-çırak usulü yetişen eğitimsiz ve belgesiz personele emanet edilmiş durumda. Tesislerin bilgi ve beceriye sahip kalifiye elemanlarla teçhiz edilmesi için TÜREM’lerin sayısının arttırılması gerekiyor.

Turizm sektörü, birbirinden farklı çok sayıda üretim biriminin bir araya gelebildiği bir sektör. Kış aylarında işsiz kalması nedeniyle, kalifiye  personelin sektör değiştirmesi sıkıntıların yaşanmasında ki en büyük  sorun.  Yılın 12 ayında istihdam sağlanmalı. Okullardaki eğitim ve staj sürelerinin yeterliliği sağlanmalı.

Eğitimsiz veya yetersiz personelle turizm  ancak bir yere kadar gidebilir.

 

Sevgiyle kalın…

Derya DUYSAK

Kategoriler
    Güncel Yazılar