web tasarım programlama web master

 

 

 

TURİZMDE SON NOKTA
ANKARA TİCARET ODASI
TUROFED GENEL SEKRETERİ
BARACUDA TUR CEO
KOREOGRAF
ANKARA
YAZAR
AKADEMİSYEN / GAZİ ÜNİV.
MARMARA FM GNL. MD.
TTYB GROUP HOLDING BŞK
DANIŞMAN
TURİZM YAZARI
GENÇ BAKIŞ
SİTE İÇİ ARAMA
E-POSTA ÜYELİĞİ
VİDEOLAR
Emin Berk
iletisim@turizmdesonnokta.com
Turizmde Eğitim Kalitesinin Arttırılması

• Turizm istihdamında sertifika zorunluluğu getirilmeli
• Turizm eğitim kurumlarının eğitim kalitesi yükseltilmeli
• Turizm sektöründe yatırım yapmayı yatak sayısını artırmakla eş tutan anlayış terk edilmeli
• Turizm bilinci toplumun tüm katmanlarına aşılanmalı
• Turizmde toplam kalite yönetimi hâkim kılınmalı
• Nadir dillerde Profesyonel Turist Rehberi açığı giderilmeli

Turizm bir hizmet endüstrisidir. Bütün endüstriler için geçerli olan kurallar turizm için de geçerlidir. Her endüstri, çeşitli hammaddeleri mamul hale getirir ve satar. Turizm de doğa ile kültürel ve tarihsel kaynakların verdiği imkânları insan gücü ile bütünleştirerek pazarlamaktır. Bir hizmet sektörü olan turizmde eğitilmiş personelin önemi büyüktür.

Turizm beldelerimizin birçoğunda önüne geçilemeyen hanutçuluk ve çığırtkanlık ile eğitimsiz şoförlerin gelen turistlere uyguladıkları tutarsız fiyatlar ve çirkin davranış şekilleri, konaklama tesislerindeki ve yiyecek-içecek sektöründeki niteliksiz personel yabancıların ülkemiz hakkındaki düşüncelerini çok olumsuz etkilemekte; bu da büyük çabalar ve paralar harcayarak ülkemize getirdiğimiz turistlerin kaçmalarına neden olmakta ve ülkemiz ekonomisi bundan zarar görmektedir.

Sektörde hizmet verecek personelin eğitimi amacıyla, bugün ülkemizde programlarında turizm eğitimi olan yaklaşık 300 kurum mevcuttur. Ancak, genellikle turizm sektörünün gelişme trendi ile ilgili gerekçelerle açılmamış olan her düzeydeki pek çok turizm eğitim kurumu, sektörün gelişme göstermediği yörelerde bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Turizm Bakanlığı ve özel sektöre bağlı olarak faaliyet gösteren bu kurumlar arasında bir koordinasyon yoktur. Turizmde olmazsa olmaz olan yabancı dil faktörü, maalesef bu eğitim kurumlarımızda yeterli ilgiyi görmemektedir. Örneğin yüksek öğrenim kurumunda bulunan turizm rehberliği programından sadece birkaçında yabancı lisan hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Kokartlı rehber açığı, özellikle yeni pazarların devreye girmesi ile nadir dillerde rehber sıkıntısı had safhadır. Ayrıca, bazı sertifika programları ile yüksek öğrenim kurumlarının hemen tümünde turizm sektörünü tanımayan öğretim elemanları ders vermektedir. Turizm eğitim programlarında kullanılan kitap, kaset ve film gibi materyalin hazırlanmasında ve güncelleştirilmesinde turizm sektörünün katkısı bulunmamaktadır.

Turizm sektöründe çalışanlardan çoğu mektepli değil alaylı tabir edilen kişilerdir. Oysa ülkenin tanıtımı ile başlayan hizmetlerin ehil ellerde olması gerekir. Başarının temel unsuru eğitim ve öğretimdir. Turizmi geliştirmek sadece devletin görevi değildir. Daha çok turist çekebilmek için yeni tesisler kurarken daha önemlisi kendimizi eğitmeliyiz. Bunun için, tüm ülke insanlarının bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Aslında turizm eğitiminin özünde, sektöre yetişmiş eleman temin etmek, eğitim yoluyla teorik ve pratik arasındaki bağlantıyı kurmak, doğa ve insan sevgisini geliştirmek suretiyle kişiler arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek, turizmin ekonomideki yerini ve önemini öğretmek yatmaktadır.

Turizm eğitimi insan ve vatan sevgisi ile ülkeyi tanımakla başlar; insanları, doğayı ve yurdunu seven ve ülkesini coğrafi ve tarihi açıdan tanıyan bir insan onu tanıtmasını ve ona hizmet etmesini de bilir. Turizm sektöründe ana kural tebessümdür. Derdi ne olursa olsun bu sektörde hizmet veren kişilerin yüzündeki tebessüm asla eksik olmamalıdır.

21.yüzyıla girerken iletişim teknolojisinin geldiği nokta, ülkeleri yeni tercihlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Sanayi toplumunun makineyi egemen kılan ve insanı bir kenara bırakan gelişme anlayışı, insana odaklanan yönetim biçimlerine dönüşmüş; bilgili insan en önemli değer haline gelmiştir. Bilgili, zamanını doğru kullanan ve vizyonu olan insanlarla toplumların gelişmesinin mümkün olabileceği anlaşılmıştır. Bu anlayış, mevcut değerlerin, yapıların ve kurumların gözden geçirilmesi ve yeniden biçimlendirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bunun için yepyeni bir anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektöründe yatırım yapmayı yatak sayısını arttırmakla eş tutan, hizmeti değil, binaların fiziksel yapılanmasını ölçü alan anlayışı terk etmek gerekmektedir. Çağdaş bir işletmecilik anlayışıyla, ülkemiz bu alanda sağladığı döviz gelirini ve yaratılan katma değeri iki katına çıkaracak kapasitedir. Sektör, kendi elemanına, yöneticisine sahip çıkarak, çağdaş seviyeye gelmek, kısaca eğitim ve yönetim sorununu çözmek zorundadır.

Ülkemizde maalesef turizm sektörü eğitimsizlik nedeniyle kurumsallaşma sürecini tamamlayamamıştır. Hala kurumlar sisteme değil elemana güvenle idare edilmektedirler.

Türkiye’de, özellikle sanayi sektöründe, uzun zamandır uygulanmaya çalışılan ve gün geçtikçe de gündemde kalmayı başaran ve kurumların dolayısıyla toplumların eğitim ve yönetim sorunlarını çözmeyi hedefleyen Toplam Kalite Yönetimi, turizm sektörünün de gündemine girmeye başlamıştır. Yaşamın her alanında kaliteden söz edilen dünyada birey olgusu, yerini toplum olgusuna bırakmıştır. Bireylerde aranan kriterler tüm toplum katmanlarında ve genel yapısı itibariyle yaşamda aranmaktadır.

Toplam kalite yönetimi mükemmelliğe erişebilmenin adıdır. İş mükemmelliği, turizm için ürünün mükemmelliğidir. Ürünümüz sadece ulaşım, rehber, otel, acenta ve servislerin mükemmelliği demek değildir. Çevre duyarlılığı ürünün mükemmelliğinin en önemli faktörüdür. Ürünü meydana getiren tüm kamu kurumları, taşımacılar, oteller, acentalar ve sivil toplum örgütleri bu anlayışa birlikte ulaşmalıdırlar.

Yaşamımızın her alanında kaliteden söz etmek ve kalite anlayışını toplumsallaştırmak zorundayız. Bunu hayata geçirmek ise, işletmeci, yönetici, rehber, garson, taşımacı, pazarlamacı, satıcı gibi bu sektörde doğrudan hizmet veren kişiler başta olmak üzere, insanımızı eğitmek ve bilinçlendirmekle mümkün olabilecektir.

Bunu başarmak için; sektörde hizmet veren kişileri eğitim kurumlarının yanısıra hizmet içi eğitime tabi tutmak; turizmle ilgili diploması yada sertifikası olmayan kişilere( işletmeci-personel) bu sektörde yer vermemek; eğitim kurumlarının kalitesini arttırmak; toplam kalite yönetimini hakim kılmak; toplumun tüm katmanlarını turizme hizmete dahil etmek; çevre ve trafik bilincini yerleştirmek; kurumsallaşmak; insan ve yurt sevgisini aşılamak; ülke coğrafyası ve tarihi bilgisini arttırmak; tüketicileri bilinçlendirmek; birlikte rekabet ile daha kazançlı çıkılacağını öğretmek ve kısaca bireyin memnuniyetini ve bilinçlendirilmesini hedef alan eğitimi vermek ve sistemleri kurmak gerekmektedir.

 

 

Okunma Sayısı: 1941
Yorum Yaz
Ad Soyad
E-posta
Yorum

Şehr-i Türkiye | Spa & Wellnes | Golf Turizmi | Kalkınma Ofisi | Turizm Rehberi | Künye | İletişim
© Copyright - Her hakkı turizmdesonnokta.com’a aittir.
Tasarım&Yazılım: Grafiker