web tasarım programlama web master

 

 

 

TURİZMDE SON NOKTA
ANKARA TİCARET ODASI
ANTOD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BARACUDA TUR CEO
KOREOGRAF
ANKARA
YAZAR
AKADEMİSYEN / GAZİ ÜNİV.
MARMARA FM GNL. MD.
DANIŞMAN
TURİZM YAZARI
GENÇ BAKIŞ
SİTE İÇİ ARAMA
E-POSTA ÜYELİĞİ
VİDEOLAR
TURİZM YATIRIMLARI

TURİZM


Turizm ülkemizin ve dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisidir.  Refah düzeyinin yükselmesi,gelir ve ulaşım imkanlarının artması yanında tüketici zevk ve tercihlerindeki hızlı değişim sonucu büyük potansiyel oluşmuştur. Bugün dünyada turizm pazarından pay alma yarışı tüm hızıyla sürmektedir.

Ülkemiz; bütün zenginlikleri,turizm olgusuna çabuk adapte olabilen genç ve dinamik girişimcileriyle dünya turizm pazarına iddiasını koyabilecek bir güçtedir. Bu güçlü ve emsalsiz zenginliklerinin yanında sektör; yatırım, altyapı eksikliği, çevrenin korunması, tanıtım ve pazarlamada zafiyetler, işletme, eğitim, standartlaşma ve kalitede yetersizlik gibi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Turizm sektörümüz, sosyal,siyasal ve genel ekonomik şartlardan çok çabuk etkilenebilen bir yapıda olmasına rağmen gerekli teşviklerin uygulanamıyor oluşundan dolayı arzu edilen büyümeyi gerçekleştirememektedir. Oysa bacasız sanayi olarak tabir ettiğimiz turizm sektörünün yüksek “döviz girdisi” ve yüksek “katma değer” potansiyeli ile ülke ekonomisine çok büyük katkıları vardır. Ülkemizde son yıllarda kaydedilen önemli gelişmelere rağmen turizm sektörümüzün sahip olduğu büyük potansiyeli gerektiği gibi kullanamadığını üzülerek değerlendiriyoruz.Diğer taraftan küreselleşme ve bölgesel entegrasyon sürecinde güçlü rakiplerle rekabet edilmesi zorunluluğu,turizm girişimcilerine ayrı bir yük getirmektedir.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Komisyonu; azami 250 işçi çalıştıran,yıllık cirosu 40 milyon Euro/toplam bilanço değeri 27 milyon Euro ve ortaklık paylarının %25 den fazla olmayan kamu yatırım şirketlerine ait işletmeleri KOBİ olarak değerlendirmektedir.Avrupa Birliği ülkeleri kendi bünyelerinde turizm sektörü için geniş yelpazede devlet teşvikleri uygulamaktadır. AB ülkeleri doğrudan turizmi hedef alan eğitim,kültür,çevre gibi konularda küçük bütçeli teşvik programları uygularken,yatırım ve altyapı çalışmalarına yapısal fonlardan ve Avrupa Yatırım Bankası gibi kaynaklardan destek sağlamaktadır.

AB uyum sürecinde Türk turizm sektörü girişimcileri AB ülkelerinde; o ülke vatandaşları ile eşit hak ve yükümlülüklerde çalışabileceklerdir. Doğal olarak, buna karşılık Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler de Türkiye’de yerli turizm işletmeleri ile eşit koşullar altında hizmet verebileceklerdir.Avrupa Birliğinde olduğu gibi ülkemizde de turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çoğunluğunun küçük/orta boy olması münasebetiyle, mevzuatımızda gerekli düzenlemeler hızla yapılmalıdır.Avrupa Birliği “KOBİ” tanımı dikkate alınarak turizm sektörümüzün tamamı KOBİ kapsamına alınmalı ve turizm işletmelerimizin Avrupa Birliğinin teşviklerinden yararlanması sağlanmalıdır. Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri ile Akdeniz ve Avrasya’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olması sebebiyle, Avrupa Birliğinin Akdeniz ülkelerindeki yatırım projelerine sağladığı finansal destek programları yakından izlenmeli ve yerel ölçekteki projelerin gelişmesine gereken önem verilmelidir.

Turizmde arzu ettiğimiz gelişmelerin sağlanabilmesi için “kalite” ve “standartlaşma” temel hassasiyet olmalıdır. Sektörün genelinde hizmetler zincirindeki standartlaşma ve kalitenin düşük olması rekabet edebilirliği engelleyen faktörlerden birisidir.Turizmde,
 daha hızlı büyüme
 daha fazla istihdam
 yüksek rekabet gücü
 yüksek turizm geliri

hedefleri için yatırım,altyapı,çevre,tanıtım,pazarlama,işletme,eğitim ve kalite kilit unsurlardır.Küreselleşmenin ve bölgesel entegrasyonun getirdiği yeni kurallar “küme modeli” çalışmasını zorunlu kılmaktadır.Ülkemizde deniz ,kültür, toplantı/konferans,doğa,sağlık,inanç,kış sporları,ticaret,eğitim v.b. dallarda çalışan işletmelerimiz küme modeli oluşturarak “turizm kentleri” hedefine ulaşmalıdır.Bu hedefe ulaşabilmemizde organizasyonel inovasyon ve sunumsal inovasyon oluşturulması ve küme/bölge tanıtım komisyonları marifetiyle aktif tanıtım ve pazarlama yapılması büyük önem arz eder.Turizm Kentleri hedefine ulaşılabilmesi için “lokalleşme” ve “ihtisaslaşma” ile turizmin çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.Bu sayede turizmin yılın değişik aylarına yayılması da mümkün olacaktır.

Turizmde sıkıntılarımızın aşılmasında ve arzu edilen sonuçların alınmasında muhakkak ki en önemli unsur markalaşmadır. Yukarıda açıklanmaya çalışılan küme modeli, inovasyon, standartlaşma, kalite, lokalleşme ve ihtisaslaşma olguları marka ile vücut bulmalıdır. Turizm işletmelerimiz; markalaşma sürecinde Madrid Anlaşması ve ek protokolün getirdiği yeni şartları dikkatle değerlendirmeli ve süreci yakından takip etmelidirler.Marka oluşturma gayretleri sürdürülürken bahse konu anlaşma ve ek protokolün getirdiği rekabet şartlarına göre tedbir alınmalıdır.

İhtiyaç duyulan oluşumları gerçekleştirebilen ve büyük döviz girdisi sağlayan girişimlere “Dış Ticarette Sermaye Şirketi” statüsüne emsal “Turizmde Girişim Şirketi” statüsü verilmelidir. Ülkemizi dünyada çekim merkezi haline getirecek markaların oluşumu desteklenmelidir.

Yukarıda arz etme gayreti içinde olduğumuz konularla alakalı önerilerimizi yakın bir zamanda işletmelerimizle paylaşabilmeyi ümit ediyoruz

 

TURİZM YATIRIMLARI


Turizm İşletmeleri; Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari  işletmelerdir.
Turizm Yatırım Belgesi; Turizm sektöründe yatırım yapana, tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgedir. Turizm Yatırımlarında alınacak ilk belgedir.
Turizm İşletmesi Belgesi;  Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine bakanlıkça verilen belgedir.


Turizm işletmelerinin, turizmi teşvik kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmeleri için, Turizm Bakanlığı’ndan 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Turizm Yatırım Belgesi” almaları zorunludur.

 

 SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ ?

GIDA GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİMİZ

 

 

  • Otellerinizde Aylık Gıda Ve Su Hijyen Denetimleri
  • Iso 22000:2005 Haccp Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı
  • Iso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı
  • Ts Iso 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı
  • Brc Belgelendirme Danışmanlığı 
  • Ifs Belgelendirme Danışmanlığı
  • Temel Eğitimler
  • İç Denetçi Eğitimleri
  • Doküman Ve Uygulama Eğitimleri

 

Okunma Sayısı: 12084

Yorum Yaz
Ad Soyad
E-posta
Yorum

 

 

 

Şehr-i Türkiye | Spa & Wellnes | Golf Turizmi | Kalkınma Ofisi | Turizm Rehberi | Künye | İletişim
© Copyright - Her hakkı turizmdesonnokta.com’a aittir.
Tasarım&Yazılım: Grafiker